تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 1000 متر مربع از ازاضی واقع در شهرستان فسا استان فارس جهت اجرای طرح احداث پایگاه اورژانس بین راهی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 1000 متر مربع از ازاضی واقع در شهرستان فسا استان فارس جهت اجرای طرح احداث پایگاه اورژانس بین راهی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/09 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری 1000 متر مربع از ازاضی واقع در شهرستان فسا استان فارس جهت اجرای طرح احداث پایگاه اورژانس بین راهی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" طی نامه شماره 85473 مورخ 98/07/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط