تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 5000 متر مربع از اراضی واقع در شهرستان بابل استان مازندران جهت احداث مرکز تحقیقاتی - پژوهشی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 5000 متر مربع از اراضی واقع در شهرستان بابل استان مازندران جهت احداث مرکز تحقیقاتی - پژوهشی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری 5000 متر مربع از اراضی واقع در شهرستان بابل استان مازندران جهت احداث مرکز تحقیقاتی - پژوهشی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" طی نامه شماره 85479 مورخ 98/07/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط