اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص اجازه فروش پلاک ثبتی واقع در بخش 4 بندر گز، اراضی گمیشان استان گلستان به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به وزارت کشاورزی

اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص اجازه فروش پلاک ثبتی واقع در بخش 4 بندر گز، اراضی گمیشان استان گلستان به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به وزارت کشاورزی ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص اجازه فروش پلاک ثبتی واقع در بخش 4 بندر گز، اراضی گمیشان استان گلستان به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به وزارت کشاورزی طی نامه شماره 86108 مورخ 98/07/09 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط