تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/07 هیات وزیران درخصوص "مجازبودن وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات" طی نامه شماره 86561 مورخ 98/07/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط