تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری چهار مجتمع کشاورزی (گلخانه ای) از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای کشاورزی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری چهار مجتمع کشاورزی (گلخانه ای) از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای کشاورزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/02 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری چهار مجتمع کشاورزی (گلخانه ای) از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت شهرکهای کشاورزی" طی نامه شماره 86568 مورخ 98/07/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط