تصویبنامه درخصوص اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال به منظور تامین امکانات ضروری و تجهیزات مناسب و خدمات پروازی برای اطفای حریق هوایی جنگلها و مراتع کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال به منظور تامین امکانات ضروری و تجهیزات مناسب و خدمات پروازی برای اطفای حریق هوایی جنگلها و مراتع کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/10 هیات وزیران درخصوص "اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال به منظور تامین امکانات ضروری و تجهیزات مناسب و خدمات پروازی برای اطفای حریق هوایی جنگلها و مراتع کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" طی نامه شماره 88925 مورخ 98/07/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط