تصویبنامه درخصوص تغییر محدوده جغرافیایی بخشهای مرکزی و آباده طشک شهرستان نی ریز استان فارس

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تغییر محدوده جغرافیایی بخشهای مرکزی و آباده طشک شهرستان نی ریز استان فارس ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/10 هیات وزیران درخصوص "تغییر محدوده جغرافیایی بخشهای مرکزی و آباده طشک شهرستان نی ریز استان فارس" طی نامه شماره 88981 مورخ 98/07/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط