تصویبنامه درخصوص انتزاع دهستان خسروشیرین از بخش مرکزی شهرستان اقلید استان فارس و الحاق آن به بخش مرکزی شهرستان آباده

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انتزاع دهستان خسروشیرین از بخش مرکزی شهرستان اقلید استان فارس و الحاق آن به بخش مرکزی شهرستان آباده ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/10 هیات وزیران درخصوص "انتزاع دهستان خسروشیرین از بخش مرکزی شهرستان اقلید استان فارس و الحاق آن به بخش مرکزی شهرستان آباده" طی نامه شماره 88984 مورخ 98/07/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط