تصویبنامه درخصوص تغییر مرکز دهستان رحمت آباد بخش زرقان شهرستان شیراز در استان فارس به روستای مهریان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص درخصوص تغییر مرکز دهستان رحمت آباد بخش زرقان شهرستان شیراز در استان فارس به روستای مهریان شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/10 هیات وزیران درخصوص "تغییر مرکز دهستان رحمت آباد بخش زرقان شهرستان شیراز در استان فارس به روستای مهریان" طی نامه شماره 88993 مورخ 98/07/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط