تصویبنامه درخصوص انتزاع برخی روستاها و مزرعه ها از دهستان بیدشهر بخش اوز شهرستان لارستان در استان فارس و الحاق آنها به دهستان فیشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انتزاع برخی روستاها و مزرعه ها از دهستان بیدشهر بخش اوز شهرستان لارستان در استان فارس و الحاق آنها به دهستان فیشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/10 هیات وزیران درخصوص "انتزاع برخی روستاها و مزرعه ها از دهستان بیدشهر بخش اوز شهرستان لارستان در استان فارس و الحاق آنها به دهستان فیشور" طی نامه شماره 89001 مورخ 98/07/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط