تصویبنامه درخصوص انتزاع برخی روستاها و مزارع از دهستان بیضاء شهرستان سپیدان و الحاق آنها به دهستان بانش در استان فارس

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انتزاع برخی روستاها و مزارع از دهستان بیضاء شهرستان سپیدان و الحاق آنها به دهستان بانش در استان فارس ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/10 هیات وزیران درخصوص "انتزاع برخی روستاها و مزارع از دهستان بیضاء شهرستان سپیدان و الحاق آنها به دهستان بانش در استان فارس" طی نامه شماره 89011 مورخ 98/07/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط