تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه گردشگری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه گردشگری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/07 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه گردشگری" طی نامه شماره 89027 مورخ 98/07/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط