لغو تصویبنامه موضوع تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص لغو تصویبنامه موضوع تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/14 هیات وزیران درخصوص "لغو تصویبنامه موضوع تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی" طی نامه شماره 89873 مورخ 98/07/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط