مصوبات بیست و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوبات بیست و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات بیست و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی نامه شماره 136996 مورخ 98/07/09 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط