رای شماره 936 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اهر

رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اهر در تاریخ 98/05/15 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط