مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب،مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی طي نامه شماره 98/10828/دش در تاریخ 98/07/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجابdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط