تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرح احداث شبکه‌های زهکشی استان گلستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرح احداث شبکه‌های زهکشی استان گلستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/17 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرح احداث شبکه‌های زهکشی استان گلستان" طی نامه شماره 94310 مورخ 98/07/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط