اصلاح تصویب‌نامه "مجوز ابلاغ اعتبار توسط وزارت جهادکشاورزی،سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری و سازمان امور عشایر ایران در هر یک از طرح‌های تملک دارایی"

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب‌نامه "مجوز ابلاغ اعتبار توسط وزارت جهادکشاورزی،سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری و سازمان امور عشایر ایران در هر یک از طرح‌های تملک دارایی" ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/21 هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب‌نامه "مجوز ابلاغ اعتبار توسط وزارت جهادکشاورزی،سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری و سازمان امور عشایر ایران در هر یک از طرح‌های تملک دارایی" طی نامه شماره 94505  مورخ 98/07/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط