طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور

طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور که به امضای 57 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف