تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان چهار محال و بختیاری جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان چهار محال و بختیاری جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان چهار محال و بختیاری جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیاتهای ورزشی مورد نظر" طی نامه شماره 96014 مورخ 98/07/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط