تصویبنامه درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص مبلع چهارهزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی

تصویبنامه درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص مبلع چهارهزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/28 هیات وزیران درخصوص "اصلاح بند 2 تصویبنامه موضوع اختصاص مبلع چهارهزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی" طی نامه شماره 97103 مورخ 98/08/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط