تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل استانهای حادثه دیده کشور در بخش زیرساخت کشاورزی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل استانهای حادثه دیده کشور در بخش زیرساخت کشاورزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/01 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل استانهای حادثه دیده کشور در بخش زیرساخت کشاورزی" طی نامه شماره 97839 مورخ 98/08/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط