انتشار مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی

مجموع قوانین و مقررات مراجع نظارتی در 377 صفحه منتشر شد.

در پیش گفتار این کتاب به قلم سرکار خانم فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور به این نکته اشاره شده " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون برتر امر نظارت را بین نهاد ها و مقامات مختلف توزیع کرده است به نحوی که هیچ مرجعی بدون وجود یک مرجع نظارتی متصور نباشد." کتاب مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی مجموعه ای از قوانین ، ایین نامه ها ، دستورالعمل ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به مراجع نظارتی به همراه زیر نویس های تنقیحی و توضیحی است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف