تصویبنامه درخصوص اختصاص مبالغی بابت تسویه تنخواه پرداختی هزینه های اضطراری مرتبط با حوادث غیر مترقبه سیل سال جاری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبالغی بابت تسویه تنخواه پرداختی هزینه های اضطراری مرتبط با حوادث غیر مترقبه سیل سال جاری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/17 هیات وزیران درخصوص "اختصاص مبالغی بابت تسویه تنخواه پرداختی هزینه های اضطراری مرتبط با حوادث غیر مترقبه سیل سال جاری" طی نامه شماره 98892 مورخ 98/08/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط