تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/14 دوره : دهم شماره ثبت : 663 شماره اجلاسیه : 663 ترتیب چاپ : 1611 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر
مشاهده خبر در سایت اصلی

دسته بندی ها