اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/03 هیات وزیران درخصوص "اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت" طی نامه شماره 97059 مورخ 98/08/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط