تصویبنامه درخصوص اعتبارات مورد نیاز طرحهای مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اعتبارات مورد نیاز طرحهای مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/17 هیات وزیران درخصوص "اعتبارات مورد نیاز طرحهای مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه" طی نامه شماره 101035 مورخ 98/08/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط