تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت کشور نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت کشور نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/08 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت کشور نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان" طی نامه شماره 101057 مورخ 98/08/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط