تصویبنامه درخصوص تعیین سقف مجاز هزینه برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سال 1399

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سقف مجاز هزینه برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سال 1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/12 هیات وزیران درخصوص "تعیین سقف مجاز هزینه برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سال 1399" طی نامه شماره 102662 مورخ 98/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط