تصویبنامه درخصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 75، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 75، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/12 هیات وزیران درخصوص "تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 75، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" طی نامه شماره 102794 مورخ 98/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط