تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان شرقی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/19 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان شرقی" طی نامه شماره 104580 مورخ 98/08/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط