آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/08 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 105564 مورخ 98/08/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط