تصویبنامه درخصوص تامین مالی چند طرح در اجرای بند ب تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تامین مالی چند طرح در اجرای بند ب تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/26 هیات وزیران درخصوص "تامین مالی چند طرح در اجرای بند ب تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور" طی نامه شماره 107916 مورخ 98/08/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط