تصویبنامه درخصوص جایگزین شدن آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به جای آقای رضا مسرور

تصویبنامه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص جایگزین شدن آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به جای آقای رضا مسرور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/08/26 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص "جایگزین شدن آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به جای آقای رضا مسرور" طی نامه شماره 108805 مورخ 98/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط