بخشنامه درخصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/1/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/9 آن هیات - درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/1/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/9 آن هیات - درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/1/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/9 آن هیات - درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان طی نامه شماره 200/98/80 مورخ 98/08/27 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط