رای شماره 1419 و 1420 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره 218 ـ 1394/8/3 شورای اسلامی شهر فولادشهر و 695/ش ـ 1394/5/22 شورای اسلامی شهر ایمان شهر در خصوص پرداخت حق‌الزحمه (حق‌الجلسه) به اعضای موظف و غیرموظف کمیسیونهای شهرداری به صورت ثابت و ماهیانه

تاریخ دادنامه : 1398/7/9         شماره دادنامه: 1419ـ 1420

شماره پرونده : 3684/97، 2587/97

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه‌های شماره 218 ـ 1394/8/3 شورای اسلامی شهر فولادشهر و 695/ش ـ 1394/5/22 شورای اسلامی شهر ایمان شهر در خصوص پرداخت حق‌الزحمه (حق‌الجلسه) به اعضای موظف و غیرموظف کمیسیونهای شهرداری به صورت ثابت و ماهیانه

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه‌های شماره 155812ـ 1397/7/16 و 254546 ـ 1397/11/7 اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به  استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهرهای فولادشهر و ایمان شهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد: شورای شهرهای مذکور به موجب مصوبات جلسه شماره 218 ـ 1394/8/3 و 695/ش ـ 1394/5/22 با پرداخت حق حضور (حق به اعضای کمیسیونهای قانونی مندرج در قانون شهرداریها (نظیر کمیسیون ماده 100، ماده 77 و...) و مصوبه جلسه شماره 695/ش ـ 1394/5/22 شورای اسلامی شهر ایمان شهر با پرداخت مبالغی تحت عنوان حق‌الزحمه (حق‌الجلسه) به اعضای موظف و غیرموظف کمیسیونهای شهرداری  به صورت ثابت و ماهیانه موافقت نموده است در حالی که:

1ـ مستند به ماده 36 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شود یا می‌شود، در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته به تأمین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می‌آید که در این فقره، شهرداریهای سراسر کشور قادر خواهند بود از مفاد آیین‌نامه‌های تصویب شده کارکنان دولت مرتبط با پرداخت (حق جلسه) استفاده نمایند. مطابق اصلاحیه ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، میـزان حق حضور در جلسه بـرای کارکنان دولت برای هـر جلسه 2 ساعته حـداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق‌العاده، شغل مستخدم تعیین گردیده که مفاد این ماده قابلیت بهره‌برداری برای کلیه شهرداریهای سراسر کشور را دارد.

2ـ تصویب پرداخت (حق‌الزحمه، حق حضور یا حق‌الجلسه) به اعضای کمیسیونهای قانونی مصرح در قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهرها مصرح در مواد 80 و 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن خارج می‌باشد.

3ـ در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 25 ـ 1396/1/15 مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق‌الجلسات به اعضای کمیسیونهای ماده 100 (بدوی و تجدیدنظر) و ماده 77 و معاملات شهرداری و بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها را به صورت ثابت و ماهیانه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال کرده است.

بنا بـه مراتب مصوبـات شمـاره 218 ـ 1394/8/3 شـورای اسلامی شهر فـولاد شهر و 695/ش ـ 1394/5/22 شورای اسلامی شهر ایمان شهر خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور، مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد. »

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شماره 218 ـ 1394/4/3 شورای اسلامی شهر فولادشهر:

«جناب آقای عباس مرادی

شهردار محترم فولادشهر

احتراماً بازگشت به لایحه شماره 94/19785ـ 1394/7/28 در خصوص جلسات کمیسیونها و کمیته‌های مشروحه به نحو مطلوب و در ساعات غیراداری به شرح ذیل و بازگشت به نامه شماره 2053/1/9495ـ 1394/8/14 فرمانداری شهرستان لنجان، نظریه کمیته انطباق و پیرو جوابیه نامه شماره 20/42/62625 ـ 1394/8/24 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان مبنی بر بلامانع بودن پرداخت حق‌الجلسات در ساعات غیراداری، موضوع در بند 4 صورتجلسه شماره 218 ـ 1394/8/3 و بند 4 صورتجلسه شماره 223ـ 1394/8/17 شورای اسلامی شهر مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت که جهت اطلاع و اقدام به حضورتان ایفاد می‌گردد:

«جلسه شماره 218 ـ 1394/8/4

مصوبه چهارم:

لایحه شماره 94/19785ـ 1394/7/28 شهرداری فولادشهر، برای افزایش بهره‌وری شهرداری در زمینه (افزایش درآمد، کاهش هزینه‌های غیرضروری، پیگیری و تحقق برنامه‌های شهرداری و تسریع در انجام امورات ارباب رجوع) لازم است جلسات کمیسیونها و کمیته‌های مشروحه ذیل به نحو مطلوب و در ساعات غیراداری برگزار گردند. علیهذا مبلغ پیشنهادی حق حضور در جلسات کمیسیونها و کمیته‌ها به شرح جدول ذیل پیشنهاد می‌گردد. خواهشمند است ضمن موافقت مصوبه لازم را امر به ابلاغ فرمایید.

 

ردیف      عنوان      مبلغ پیشنهادی به صورت ماهیانه (ریال)

1           حق حضور در کمیسیون بدوی ماده صد     3/000/000

2           حق حضو در کمیسیون تجدید نظر ماده صد 3/000/000

3           حق حضور در کمیسیون ماده 77 3/000/000

4           حق حضور در کمیسیون معاملات عالی      3/000/000

5           حق حضور در کمیسیون معاملات متوسط    3/000/000

6           حق حضور در کمیسیون تحویل شهرداری (معاملات عالی)         3/000/000

7           حق حضور در کمیسیون تحویل شهرداری (معاملات متوسط)      3/000/000

8           حق حضور در کمیسیون ماده 7 (فضای سبز)            3/000/000

9           حق حضور در کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری       3/000/000

10         حق حضور در کمیته بودجه و درآمد          3/000/000

11         حق حضور در کمیته شهرسازی   3/000/000

12         حق حضور در کمیته عمران      3/000/000

13         حق حضور در کمیسیون بند 20 ماده 55     3/000/000

14         حق حضور در کمیته فنی         3/000/000

15         حق حضور در کمیته نامگذاری   3/000/000

16         حق حضور در کمیته منابع طبیعی و آبخیزداری          3/000/000

17         حق حضور در کمیته انضباطی تاکسیرانی    3/000/000

18         حق حضور در کمیته حمل و نقل و ترافیک  3/000/000

19         هیأت عالی سرمایه گذاری        3/000/000

 

از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء مقرر شد تا حق‌الزحمه حضور اعضای شورا در کمیسیونها و کمیته‌ها از شش میلیون ریال تجاوز نکند و بیشتر از دو کمیسیون و کمیته مشمول حق‌الجلسه نمی‌گردد. برای کمیته منابع طبیعی و آبخیزداری، کمیته انضباطی تاکسیرانی و کمیته نامگذاری امـاکن، خیابانها و معابر و کمیته حمـل و نقل و ترافیک حق‌الزحمه به اعضای شورای شهر تعلق نمی‌گیرد. چنانچه پرسنل شهرداری در خارج از ساعات اداری درکمیسیونها و کمیته‌ها حضور یابند فقط در صورت اضافه کار حق‌الجلسه به آنها تعلق می‌گیرد. »

ب: مصوبه شماره 695/ش ـ 1394/5/22 شورای اسلامی شهر ایمان شهر:

«شماره جلسه: 695/ش ـ 1394/5/22

مصوبه اول:

بازگشت به نامه شماره 1714ـ 1394/3/18 شهردار محترم ایمان شهر مبنی بر پرداخت مبالغی به عنوان حق حضور اعضـای کمیسیونهـای شهرداری طبـق جـدول پیشنهادی مـوضوع بررسی و با پرداخت حـق حضور به شرح کمیسیوهای بدوی ماده صد/ ماده 7 شهرداری و ماده 11 به ازای هر پرونده مبلغ 150/000 (یکصد و پنجاه هزار) ریال ـ کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد/معاملات مالی و ماده 11 شهرداری (تحویل موقت و قطعی) به ازای هر پرونده مبلغ 200/000 (دویست هزار) ریال ـ کمیته معماری و شهرسازی/گروه کارشناسان شهرداری/ کمیته فنی/ کمیته بودجه/ کمیته نامگذاری اماکن، خیابانها و معابر/ کمیسیون هیأت عالی سرمایه گذاری/ کمیسیون بند 20 ماده 55 (اماکن مزاحم شهری) و اعضای ستاد بحران ایمان شهر به ازای هر جلسه مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ریال ـ کمیسیونهای ماده 77/ توافقات و تملکات و کمیته انضباطی تاکسیرانی شهرداری به ازای هر جلسه مبلغ 300/000 (سیصدهزار) ریال محل ردیف 2051 وظیفه خدمات اداری و شهری بودجه مصوب سال جاری، موافقت گردید و مقرر شد شهرداری ضمن منعکس و پایدار نمودن در صورت کسری اعتبار مورد نظر در اصلاح بودجه پیشنهادی و رعایت آیین‌نامه مالی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فولادشهر به موجب لایحه شماره 5/97/2091 ـ 1397/10/20 توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ 1397/9/7 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور با شماره کلاسه پـرونده 9702587 در مقـام پـاسخ به استحضار می‌رسانـد شورای اسلامی شهر فولادشهر متعاقب پیشنهاد شهرداری که طی لایحه شماره 94/19785ـ 1394/7/28 مبنی بر افزایش حق حضور اعضا در جلسات کمیسیونها و کمیته‌های مورد نظر به شورای اسلامی شهر ارسال گردید، موضوع در جلسه مورخ 1394/8/3 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بر اساس ماده 7 و تبصره‌های ذیل ماده 7 آیین‌نامه داخلی شورا نسبت به تصویب پیشنهاد شهرداری اقدام کرده است. سپس مصوبه فوق در راستای ماده 90 (ماده 80 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور جهت تأیید و عـدم مغایرت با قـوانین به هیأت تطبیق شهرستان ارسال گردیده ولیکن فرمانداری شهرستان در فرجه قانونی عدم مغایرت مصوبه با قوانین را اعلام نداشته و بر این اساس مصوبه موصوف جهت اجراء به شهرداری اعلام شده است. علیهذا با عنایت به اجرای روند قانونی مصوبه و عدم اعلام مغایرت آن با قوانین توسط هیأت تطبیق خواهشمند است نسبت به موضوع رسیدگی و رأی شایسته در این خصوص صادر فرمایند.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر ایمان شهر، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیرساعات اداری مرتبط با شغل، طبق آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده 8 آیین‌نامه مذکور مدت حضور و حق‌الجلسه معین شده است. همچنین طبق بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها، توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد. بنابراین مصوبات شماره 218 ـ 1394/8/3 و 695/ش ـ 1394/5/22 شـورای اسـلامی شهرهـای فـولاد شهر و ایمـان شهـر در خصـوص پـرداخت حق‌الجلسات مغایر قوانین مذکور بوده و با استناد به بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط