تصویبنامه درخصوص قبول تعهد کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قرارداد تامین تجهیزات الکترونیکی احراز هویت به عنوان تضامین مورد نیاز در اجرای این قرارداد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص قبول تعهد کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قرارداد تامین تجهیزات الکترونیکی احراز هویت به عنوان تضامین مورد نیاز در اجرای این قرارداد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/03 هیات وزیران درخصوص "قبول تعهد کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قرارداد تامین تجهیزات الکترونیکی احراز هویت به عنوان تضامین مورد نیاز در اجرای این قرارداد" طی نامه شماره 111782 مورخ 98/09/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط