تصویبنامه درخصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای آبگیری کامل سد گلورد مازندران و برقراری ارتباط جاده ای روستاهای بالادست به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای آبگیری کامل سد گلورد مازندران و برقراری ارتباط جاده ای روستاهای بالادست به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/03 هیات وزیران درخصوص "اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای آبگیری کامل سد گلورد مازندران و برقراری ارتباط جاده ای روستاهای بالادست به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه" طی نامه شماره 113102 مورخ 98/09/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط