بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 200/98/81 مورخ 98/09/10 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط