بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری طی نامه شماره 200/98/82 مورخ 98/09/10 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباریdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط