رای شماره 2321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

رای شماره 2321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 از فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در تاریخ 98/07/30 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط