رای شماره 2435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابـطال تبصره (5) ماده 1، تبصره 3 ماده 10 و ماده 16 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودکها مصوب 1370/5/5 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

رای شماره 2435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابـطال تبصره (5) مـاده 1، تبصـره 3 مـاده 10 و مـاده 16 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودکها مصوب 1370/5/5 (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در تاریخ 98/08/21 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط