رای شماره 2448 الی 2450 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 از تعرفه عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج سال 1396، ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال 1396 و ابطال بند (16-1) از ماده 1 شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1396

رای شماره 2448 الی 2450 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 از تعرفه عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج سال 1396، ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال 1396 و ابطال بند (16-1) از ماده 1 شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1396 در تاریخ 98/08/21 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط