اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی، طي نامه شماره 115513 در تاریخ 98/09/12 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ گردید. 

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط