آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 44117/ 240/د مورخ 98/09/09 توسط معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط