تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای نوسازی و مقاوم سازی تعدادی واحد مسکونی شهری در یافت در معرض خطر شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای نوسازی و مقاوم سازی تعدادی واحد مسکونی شهری در یافت در معرض خطر شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/13 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای نوسازی و مقاوم سازی تعدادی واحد مسکونی شهری در یافت در معرض خطر شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان" طی نامه شماره 119454 مورخ 98/09/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط