آیین نامه اجرایی بند ج ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ج ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/17 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ج ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" طی نامه شماره 123266 مورخ 98/09/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط