رای شماره 2475 الی 2581 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه، ابطال بند 7 آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ابطال فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1397/4/29

رای شماره 2475 الی 2581 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه، ابطال بند 7 آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ابطال فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1397/4/29 در تاریخ 98/08/28 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط