تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت کشور نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجازبودن وزارت کشور نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/27 هیات وزیران درخصوص "مجازبودن وزارت کشور نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان" طی نامه شماره 125002 مورخ 98/09/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط