مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه فی مابين منطقه 6 شهرداری اصفهان با آقای علی اكبر كريم پور در آزادسازی يك ساختمان سه طبقه مسكونی واقع شده در طرح احداث پاركينگ گلستان شهدای اصفهان در خيابان سجاد، كوی شهيد كريم پور

شماره: 3154 /98 /28

تاريخ:7 /9 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 5903 /98 /س مورخ 6 /8 /98 به همراه توافقنامه مورخ 11/6/98 في مابين منطقه 6 شهرداري اصفهان با آقاي علي اكبر كريم پور در آزادسازي يك ساختمان سه طبقه مسكوني با مساحت عرصه 38 /114 مترمربع و اعياني 14 /343 مترمربع (در طبقات 60- ، هم كف و اول) به بهاي كل 000 /000 /113 /16 ريال واقع شده در طرح احداث پاركينگ گلستان شهداي اصفهان در خيابان سجاد، كوي شهيد كريم پور داراي پلاك ثبتي شماره 4326 /5000 بر طبق نظر هيأت كارشناسان رسمي دادگستري، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 3 /9 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره يك ذيل ماده سه لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

پورمحمد شريعتي نيا

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط